<<<terug>>>

Aansprakelijkheid en auteursrecht

Auteursrecht

Het is niet toegestaan de op deze Website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de cvv FIT Boys. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de Website af te drukken documenten, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld. 

 cvv FIT Boys 2003-2014.

Aansprakelijkheid

De cvv FIT Boys streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. De cvv FIT Boys en (eventuele) andere verenigingen/instanties die (via links) informatie verstrekken op deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De cvv FIT Boys aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de cvv FIT Boys worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van de cvv FIT Boys.

De Webmaster.