VRIENDEN VAN cvv FIT BOYS

Welkom op de pagina van de Vrienden van cvv FIT Boys.

Wat vroeger de club van 100 was, werd in het euro-tijdperk de club van 50. De club is door de jaren heen hard gegroeid en voorziet duidelijk in een behoefte. De doelstelling van de club is, ook nu de club de Vrienden van cvv FIT Boys heet, duidelijk.

Doelstelling

Het doel van de Vrienden van cvv FIT Boys is hoofdzakelijk het ondersteunen van de jeugd. Dit wordt bewerkstelligd door middel van donaties van de leden. € 50,= voor personen of teams, € 25,= voor studenten of partners van Vrienden van cvv FIT Boys en € 100,= voor bedrijven. Ieder jaar zullen de uitgaven van de Vrienden van cvv FIT Boys uitgelegd worden. Als er ruimte is in de begroting, kunnen Vrienden voorstellen wat er met hun geld gedaan wordt. Het algemene bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de uitgaven, dus alle uitgaven gaan in overleg.

Samenstelling en taakomschrijving

De commissie Vrienden van cvv FIT Boys valt onder bestuurslid Algemene Zaken.

o    Aanspraakpunt van de commissie

o    Zit vergaderingen voor

o    Onderhoudt de contacten met het algemeen bestuur

o    Beheren van de bordjes en het grote bord in de kantine

o    Ontvangst post m.b.t. de commissie

o    Bewaar alle lopende contracten van de Vrienden

o    Stelt de agenda en de notulen van de vergadering op

o    Verzorgt de financiële administratie

o    Legt financiële verantwoording af over de inkomsten (inning van gelden vindt plaats in januari) en uitgaven van de commissie

o    Werven nieuwe Vrienden (allen)

o    Namens de Vrienden iedere thuiswedstrijd de 3e prijs ter beschikking stellen aan de verloting van de thuiswedstrijd van het 1e elftal (Tineke)

o    Innen van € 2,50 van niet leden tijdens de kaartavond (Margreet)

o    Het jaarlijks verzorgen van één feestavond (allen, samen met de vrijwilligers)

Een Vriend van cvv FIT Boys houdt het volgende in:

“Vrienden van cvv FIT Boys”