Route & Sportpark

Route

 
ROUTE PLANNEN

Sportpark

Sportpark Noord-West ligt aan de Eursingerweg (achter de Schapendrift).  Het is een modern ogend en  praktisch ingericht sportpark. Een sportpark waarover de beide bewoners (vv Beilen en de cvv FIT Boys) bijzonder tevreden zijn en waar de tegenstanders met respect en jaloezie  over praten.

Centraal ligt het kantine- en kleedkamercomplex. Beide verenigingen  hebben ieder een eigen kantine en een eigen bestuurskamer. Daarnaast zijn er 16 kleedkamers, 2 verzorgersruimten en 4 scheidsrechterskleedkamers, kortom voldoende ruimte om de elftallen, hun tegenstanders en de scheidsrechters te bergen.

Om het kantine- en kleedkamercomplex heen liggen 7 velden, 3 jeugdvelden en een trainingsveld. Het hoofdveld bezit een hoofdtribune en is volledig omzoomd met een talud. Dit veld is voorzien van een lichtinstallatie en wordt daarom regelmatig gebruikt voor avondwedstrijden. Twee velden worden tezamen met het trainingsveld gebruikt als trainingsruimte.