Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap duurt in principe van 1 juli tot en met 30 juni van het lopende seizoen. Dit heeft ook een reden. FIT Boys betaald voor alle spelende leden vaste kosten per seizoen, bijvoorbeeld een bijdrage aan de KNVB voor deelname aan de verschillende competities.

Dit houdt in dat een opzeggend lid zich dient te houden aan de volgende bepalingen:

  • Opzeggen gebeurt schriftelijk bij het bestuur van de cvv FIT Boys en met een legitieme reden. Houdt hierbij ook rekening met het team waar u(w kind) in speelt. Bij opzeggen tijdens het seizoen laat u(w kind) uw (zijn/haar) teamgenoten ook in de steek. Adres: Boterbloem 31, 9411 CG, Beilen;

  • Opzeggen en daarna overschrijving aanvragen gedurende het seizoen voor senioren is aan KNVB-regels gebonden. Zie hiervoor het kopje 'Overschrijving';

  • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden aan het einde van het verenigingsjaar (1 juli - 30 juni) en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken (dus op 1 juli start een nieuw lidmaatschaps- en contributiejaar (looptijd 1 jaar), opzeggen uiterlijk 2 juni);

  • Een lid kan binnen één maand nadat hem/haar een besluit waarbij de verplichtingen (contributie) van de leden verzwaard zijn en hem dit bekend is geworden dan wel is meegedeeld, zijn/haar lidmaatschap opzeggen.